روغن مایع فله در انواع و احجام مختلف

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسببرای پخت و پز و سالاد

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: آفتابگردان ، سویا، کلزا، آنتی اکسیدان مجاز و رنگ خوراکی مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 6 عددی

روغن مایع سرخکردنی 16 کیلوگرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای سرخ کردن در مصارف صنعتی

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

ترکیبات: پالم، آفتابگردان، کلزا و آنتی اکسیدان مجاز

بسته بندی اولیه: قوطی حلبی

روغن مایع آفتابگردان 16 کیلوگرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای پخت و پز در مصارف صنعتی

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

ترکیبات: آفتابگردان خالص و آنتی اکسیدان مجاز

بسته بندی اولیه: قوطی حلبی

روغن مایع سویا 16 کیلوگرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای پخت و پز در مصارف صنعتی

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

ترکیبات: سویا خالص و آنتی اکسیدان مجاز

بسته بندی اولیه: قوطی حلبی