خط مشی ما

شرکت گروه صنعتی ناب که متولی تولید انواع روغن های نباتی می باشد، با ارائه محصول با کیفیت مطلوب به عنوان یکی از شرکت های عمده تولیدکننده انواع روغن نباتی در بازارهای داخلی مطرح است این شرکت گامهای بلندی را در جهت استقرار یک سیستم جامع مدیریتی برداشته است. از نظر مدیریت، تداوم تولید وتوسعه پایدار فعالیتهای شرکت، به رضایت مشتریان، نشاط و سلامتی کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت، حفظ محیط زیست و ایمنی محیط کار وابسته است ازاین رو استقرار و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت براساس نیازمندیهای مندرج در ویرایش

چهارم استاندارد (ISO 9001 215) و مدیریت زیست محیطی براساس الزامات استاندارد (ISO 1401 2015) و ایمنی وبهداشت شغلی بر اساس الزامات استاندارد (OHSAS 18001 2007) در دستور کار قرار گرفته است. با ادغام سه سیستم مدیریت فوق الاشاره ، مدیریت خود را متعهد به موارد زیرمی داند:

  1. بهبود کیفیت و ارتقاء رضایت مشتری.
  2. کاهش ضایعات.
  3. رعایت قوانین ، مقررات و سایر الزامات قابل اتلاق بر فعالیتهای محصولات و خدمات سازمان.
  4. پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی.
  5. ایجاد شرایط ایمن برای پرسنل و پیشگیری از جراحت و بیماری شغلی آنان.
  6. بهبود مستمر سیستم ها.
  7. برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز جهت رسیدن به اهداف سازمان و بالا بردن سطح آگاهی پرسنل.