روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای سرخ کردن

فاقد اسیدهای چرب ترانس

نقطه دود بالا و مقاومت مناسب در مقابل حرارت

عدم ماسیدگی بر روی غذا

فرآوری شده با مدرنترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: پالم، آفتابگردان، کلزا و آنتی اکسیدان مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 12 عددی

روغن مایع آفتابگردان 810 گرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای پخت و پز و سالاد

موم گیری شده در حد باقیمانده صفر

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: آفتابگردان خالص، آنتی اکسیدان مجاز و رنگ خوراکی مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 12 عددی

روغن مایع سرخ کردنی 1800 گرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای سرخ کردن

فاقد اسیدهای چرب ترانس

نقطه دود بالا و مقاومت مناسب در مقابل حرارت

عدم ماسیدگی بر روی غذا

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: پالم، آفتابگردان، کلزا و آنتی اکسیدان مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 6 عددی

روغن مایع آفتابگردان 1800 گرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای پخت و پز و سالاد

موم گیری شده در حد باقیمانده صفر

فرآوری شده با مدرن ترین دستگاه های تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: آفتابگردان خالص، آنتیاکسیدان مجاز و رنگ خوراکی مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 6 عددی

روغن مایع مخلوط 1800 گرمی

نام تجاری: ناب

نوع کاربرد: مناسب برای پخت و پز و سالاد

فرآوری شده با مدرنترین دستگاههای تصفیه و بسته بندی

محافظت شده با گاز نیتروژن

ترکیبات: آفتابگردان ، سویا، کلزا، آنتی اکسیدان مجاز و رنگ خوراکی مجاز

بسته بندی اولیه: بطری PET

بسته بندی ثانویه: کارتن 6 عددی