ماموریت توسعه و تحقیق ما

آزمایشگاه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ناب با همکاری و همراهی متخصصان حرفه ای به تحقیق در زمینه روغن ها، چربی ها و محصولات جانبی آن ها می پردازد. در این آزمایشگاه ضمن بررسی مسائل و مشکلات مربوط به واحد تولید، برای رفع آن ها اقدام می شود. از دیگر فعالیت های این آزمایشگاه می توان به ارائه فرمولاسیون جهت تولید محصولات جدید، بهبود فرآیند تولید و معرفی روش های جدید در این فرآیند اشاره کرد.

علاوه بر این فعالیت ها، کنترل و تایید تمام مواد اولیه و همچنین بخشی از آزمایشهای مربوط به روغن های خام وارداتی به کارخانه، از جمله وظایفاین آزمایشگاه هستند. در این آزمایشگاه محصولات تولید شرکت به طور مستمر با محصولات مشابه موجود در بازار و تولیدات سایر کارخان ههای داخلی و خارجی مقایسه می شوند تا جایگاه شرکت در بازار داخلی ارزیابی شود.

از جمله امتیازهای این آزمایشگاه م یتوان به دریافت گواه ینامه تایید صلاحیت از طرف اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و معرفی به عنوان آزمایشگاه همکار از طرف این اداره اشاره کرد. تمام روش های آزمونی که در این آزمایشگاه استفاده می شوند، به روز بوده و از استانداردهای معتبر دنیا مانند ISO, Codex, AOCS, IRSI و… استخراج شده اند.

حضور فعال در کمیته های تخصصی مربوط به روغن ها و چربی ها که توسط اداره استاندارد تشکیل می شوند، ارائه مقالات علمی در مجلات معتبر دنیا و شرکت در کنگره های ملی و بین المللی از دیگر اعتبارات این آزمایشگاه هستند. همچنین این آزمایشگاه جهت ارتقاء سطح دانش پرسنل خود برنامه های آموزشی متنوعی برگزار می کند که پرسنل موظفبه شرکتدر آن ها هستند.

در آزمایشگاه تحقیق و توسعه گروه صنعتی ناب از تجهیزات پیشرفته و به روز دنیا استفاده می شود که از جمله آن ها م یتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • – آزمایش اسیدیته
  • – آزمایش رفراکت
  • – آزمایش رنگ
  • – آزمایش پراکسید
  • – آزمایش رطوبت
  • – آزمایش چگالی
  • – آزمایش صابون